Mätning

Vi tillverkar alla dörrar och planerar inredning efter just dina befintliga mått vad beträffar utrymme med höjd och bredd. När du mäter för att planera din nya garderob så ska du ta 3 mått på höjden och 3 mått på bredden.

Se ritning bredvid för måttagning 

De tre höjdmåtten mäter du till vänster, höger  och i mitten. Det är det lägsta måttet vi vill ha. Skiljer det mer än 10 mm tar du med alla måtten till oss så tar vi det som blir den bästa lösningen.

 

Samma sak med bredden. Där mätter du utmed golvet och taket och ungefär i mitten av dörrpartiet. Vad beträffar breddmåttet är det det måttet som är bredast vi vill ha. Ta alla mått en bit ut från väggen där du uppskattar att dörrarna kommer att hamna.

 

Planering av inredning

Om det är så att du tex har ett fönsterbräde eller något annat som kan vara ivägen är det inte så lämpligt att sätta några utdragbara delar (t ex korgar) just där. Vi har tre fasta mått på inredningen för korgar och hyllplan. 432, 532 och 732 mm. I det utrymme som blir ”över” planerarar vi in klädstänger. Valmöjligheterna för att få en bra inredning som passar just Er är väldigt stor. Det som är viktigt när man planerar inredningen är ju att man kan tänker på var dörrarna sitter så man kan använda sig av alla utdragbara korgar.

 

Rör och elskåp

Ibland sitter det t ex elskåp eller går lite rör ivägen där man vill ha sin garderob. Detta kan ibland var problem men i dom flesta fall går det att lösa. Hamnar t ex elskåpen inne i garderoben så kan Ni tänka på att man kanske ska ha hängande kläder där och inte planera någon inredning med korgar och liknande. Ibland ligger det rör precis där dörrarna ska sitta och i en del fall löser vi detta med att montera dörrarna utanför rören. Går inte detta får detta lösas med en passbit som går utifrån väggen och fram till dörrarna. Utrymmet för dörrarna blir då lite mindre men du kan ändå använda utrymmet för inredningen innanför. Hur stor denna passbit blir beror ju på hur långt ut rören går från väggen. Ibland t ex i källaren är det ju lite större rör som går i taket. Då blir det en passbit i taket och ner mot skjutdörrarna och man bygger då in rören snyggt och prydligt.